CreditOne został wdrożony w TISE

Wdrożyliśmy system CreditONE w Towarzystwie Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA. TISE jest funduszem pożyczkowym dla mikro, małych i średnich firm, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych. Powstało w roku 1991 r., a obecnie jego właścicielem jest francuski bank Crédit Coopératif. System CreditONE to oprogramowanie nowej generacji pozwalające na zarządzanie i administrowanie pożyczkami. W Funduszu TISE system pozwala […]

IF ONE w Kapsztadzie

IF ONE w Kapsztadzie W ramach budowania naszej pozycji na rynkach zagranicznych wzięliśmy udział w targach POWERGEN Africa https://goo.gl/maps/CvrknQFBcsKtifqG9, które miały miejsce w Kapsztadzie (RPA) w dniach 14-16 maja 2019. Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego firma IF ONE miała możliwość prezentacji produktów informatycznych przeznaczonych dla sektora usług finansowych. Nasze stoisko odwiedzali zarówno przedstawiciele mikrofunduszy, […]

Stoisko IF ONE na targach CEBIT Australia

Our company took part in the CEBIT Australia fair, which took place in Sydney on October 29-31, 2019. During the fair, we presented our offer of software for companies and institutions from the financial sector. The CreditOne system designed for loan management enjoyed the greatest interest of visitors. CreditOne is an IT system that comprehensively […]

Stoisko IF ONE na targach CEBIT Australia

Nasza firma wzięła udział w targach CEBIT Australia, które odbyły się w Sydney w dniach 29-31 października 2019 r. Podczas targów zaprezentowaliśmy naszą ofertę oprogramowania przeznaczonego dla firm i instytucji z sektora finansowego. Największym zainteresowaniem odwiedzających cieszył się system CreditOne przeznaczony do zarządzania pożyczkami. CreditOne to system informatyczny wspierający kompleksowo proces udzielania i przetwarzania mikropożyczek. Dzięki […]

CreditOne na Filipinach

Firma Perajet działająca na rynku filipińskim korzysta z naszego systemu CreditOne. System zarządza pożyczkami udzielanymi klientom filipińskim przez Perajet. Obsługuje zarówno pożyczki krótko jak i długoterminowe. W ramach wdrożenia system został zintegrowany z bankami i usługami płatniczymi dostępnymi na Filipinach takimi jak BDO czy Paynamics. System umożliwa klientowi spłatę pożyczki w sieci 7-Eleven lub tradycyjnym […]

IF ONE w Kapsztadzie

W ramach budowania naszej pozycji na rynkach zagranicznych wzięliśmy udział w targach POWERGEN Africa https://goo.gl/maps/CvrknQFBcsKtifqG9, które miały miejsce w Kapsztadzie (RPA) w dniach 14-16 maja 2019. Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego firma IF ONE miała możliwość prezentacji produktów informatycznych przeznaczonych dla sektora usług finansowych. Nasze stoisko odwiedzali zarówno przedstawiciele mikrofunduszy, firm ubezpieczeniowych, jak i […]

Udział IF ONE w wystawie marki Wielkopolska podczas konferencji ICT for Development, Education & Skills

IF ONE wzięła udział w wystawie marki Wielkopolska, która została zorganizowana przy okazji konferencji ICT for Development, Education & Skills. Konferencja miała miejsce w  Kigali, stolicy Rwandy, w dniach 26-28 września 2018 r. Wyjazd i wystawa zostały zorganizowane w ramach projektu „Gospodarna Wielkopolska”, realizowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dzięki uczestnictwu w wystawie i dysponowaniu na niej […]

IF ONE weźmie udział w projekcie SmartAgriHubs

Firma IF ONE została zakwalikowana do udziału w projekcie badawczo-rozwojowym SmartAgriHubs realizowanym w ramach programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej. Progarm Horyzont 2020 to największy w historii Unii program w zakresie badań naukowych i innowacji. W projekcie wezmie udział ponad 100 instytucji badawczych i przedsiębiorstw inowacyjnych. Cały projekt jest koordydowany przez Wageningen University & Research. IF ONE będzie wspierała […]