Kompetencje

Nasze kompetencje technologiczne opierają się przede wszystkim na gruntownej znajomości rozwiązań bazujących na komponentach open source i technologiach związanych z Javą. Składa się na nie również wieloletnia praktyka z wykorzystaniem serwerów aplikacji, baz danych i środowiska wirtualizacji firmowanych przez Oracle, Apache i VMware. Wspomagamy utrzymanie i udoskonalamy aplikacje korzystające z innych rozwiązań – JSF, Angular, PHP czy systemów informacji przestrzennej firmy ESRI.

Poniżej nasze kompetencje IT w poszczególnych obszarach:

Warstwa prezentacji: AngularJS, JSF (implementacja referencyjna Icefaces), Swing.

Kontenery aplikacyjne/webowe: JEE5/6/7 (JPA 1.1/2.1 – hibernate, JAX-RS, JAX-WS, RMI), Spring Framework, Spring Boot.

Serwery aplikacyjne/webowe: Glassfish 2.1/4.1, JBoss Wildfly 8.2, Tomcat 6.

Logika biznesowa: EJB, CDI, Guice.

Raportowanie: Jasper Reports, BIRT.

Bazy danych: Oracle, MySQL, Derby, MongoDB.

System GIS: ArcView ESRI.

Systemy mobilne: Android.

Inne: Dokcer, NodeJS, ReactJS, Microservices, RabbitMQ.