CreditOne został wdrożony w TISE

Wdrożyliśmy system CreditONE w Towarzystwie Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA. TISE jest funduszem pożyczkowym dla mikro, małych i średnich firm, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych. Powstało w roku 1991 r., a obecnie jego właścicielem jest francuski bank Crédit Coopératif.
System CreditONE to oprogramowanie nowej generacji pozwalające na zarządzanie i administrowanie pożyczkami. W Funduszu TISE system pozwala na administrowanie pożyczkami udzielanymi zarówno ze środków Unii Europejskiej udostępnianych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Europejski Fundusz Inwestycyjny oraz wojewódzkie fundusze regionalne,  jak i udzielanymi ze środków własnych TISE (w tym podmiotom zagranicznym).