Udział IF ONE w projekcie SmartAgriHubs FIE: Online DSS for Optimising Fertilisers – PULS for Fertilisers

IF ONE zakończyło z sukcesem prace w projekcie badawczo-rozwojowym SmartAgriHubs realizowanym w ramach programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej. Nasza firma była odpowiedzialna za przygotowanie modułu ODI integrującego i przetwarzającego dane zbierane przez urządzenia rolnicze w ramch szerszego projektu SmartAgriHubs FIE: Online DSS for Optimising Fertilisers – PULS for Fertilisers. Projekt był realizowany wspólnie z Uniwersytetem […]

CreditOne został wdrożony w TISE

Wdrożyliśmy system CreditONE w Towarzystwie Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA. TISE jest funduszem pożyczkowym dla mikro, małych i średnich firm, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw społecznych. Powstało w roku 1991 r., a obecnie jego właścicielem jest francuski bank Crédit Coopératif. System CreditONE to oprogramowanie nowej generacji pozwalające na zarządzanie i administrowanie pożyczkami. W Funduszu TISE system pozwala […]

Stoisko IF ONE na targach CEBIT Australia

Nasza firma wzięła udział w targach CEBIT Australia, które odbyły się w Sydney w dniach 29-31 października 2019 r. Podczas targów zaprezentowaliśmy naszą ofertę oprogramowania przeznaczonego dla firm i instytucji z sektora finansowego. Największym zainteresowaniem odwiedzających cieszył się system CreditOne przeznaczony do zarządzania pożyczkami. CreditOne to system informatyczny wspierający kompleksowo proces udzielania i przetwarzania mikropożyczek. Dzięki […]

CreditOne na Filipinach

Firma Perajet działająca na rynku filipińskim korzysta z naszego systemu CreditOne. System zarządza pożyczkami udzielanymi klientom filipińskim przez Perajet. Obsługuje zarówno pożyczki krótko jak i długoterminowe. W ramach wdrożenia system został zintegrowany z bankami i usługami płatniczymi dostępnymi na Filipinach takimi jak BDO czy Paynamics. System umożliwa klientowi spłatę pożyczki w sieci 7-Eleven lub tradycyjnym […]

IF ONE w Kapsztadzie

W ramach budowania naszej pozycji na rynkach zagranicznych wzięliśmy udział w targach POWERGEN Africa https://goo.gl/maps/CvrknQFBcsKtifqG9, które miały miejsce w Kapsztadzie (RPA) w dniach 14-16 maja 2019. Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego firma IF ONE miała możliwość prezentacji produktów informatycznych przeznaczonych dla sektora usług finansowych. Nasze stoisko odwiedzali zarówno przedstawiciele mikrofunduszy, firm ubezpieczeniowych, jak i […]

Udział IF ONE w wystawie marki Wielkopolska podczas konferencji ICT for Development, Education & Skills

IF ONE wzięła udział w wystawie marki Wielkopolska, która została zorganizowana przy okazji konferencji ICT for Development, Education & Skills. Konferencja miała miejsce w  Kigali, stolicy Rwandy, w dniach 26-28 września 2018 r. Wyjazd i wystawa zostały zorganizowane w ramach projektu „Gospodarna Wielkopolska”, realizowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dzięki uczestnictwu w wystawie i dysponowaniu na niej […]

IF ONE weźmie udział w projekcie SmartAgriHubs

Firma IF ONE została zakwalikowana do udziału w projekcie badawczo-rozwojowym SmartAgriHubs realizowanym w ramach programu Horyzont 2020 Unii Europejskiej. Progarm Horyzont 2020 to największy w historii Unii program w zakresie badań naukowych i innowacji. W projekcie wezmie udział ponad 100 instytucji badawczych i przedsiębiorstw inowacyjnych. Cały projekt jest koordydowany przez Wageningen University & Research. IF ONE będzie wspierała […]