System obsługi biura brokerskiego

BrokerONE to system informatyczny nowej generacji do obsługi biura brokerskiego. Oprogramowanie BrokerONE obejmuje swoją funkcjonalnością cały obszar działania firmy brokerskiej:

 • Rejestry i kartoteki
  • Zestawienie ryzyk KNF i odpowiedników ryzyk potocznych
  • Rejestr zakładów ubezpieczeń
  • Rejestr Ogólnych Warunków Ubezpieczeń z podziałem na Ubezpieczycieli
  • Szablony dokumentów brokerskich
  • Akta prawne
  • Prezentacje
 • Dzienniki brokerskie
  • Informacja do klienta z prośbą o dane
  • Otrzymanie kompletu danych
  • Wystąpienie o szkodowość do Ubezpieczyciela
  • Otrzymanie szkodowości
  • Okres pracy nad slipem brokerskim
  • Wysłanie slipu do ZU
  • Daty otrzymania ofert ostatecznych od ZU
  • Raport brokerski
  • Decyzja Klienta
  • Wystąpienie do ZU o polisę
 • Umowy Generalne/Polisy
  • FLOTOWE,
  • GWARANCJE UBEZPIECZENIOWE,
  • CARGO,
  • GRUPOWE (na życie, zdrowotne, NNW, KL).
 • Rozliczenia i fakturowanie
 • Kontakty handlowe
 • Raporty
  • Raporty KNF
  • Raporty operacyjne
  • Raporty finansowe
  • Raporty prowizyjne
  • Raporty statystyczne
  • Wskaźniki
 • Strefa klienta
  • Dostęp do własnych polis
  • Zgłoszenie szkody
  • Zgłoszenie pojazdu do ubezpieczenia
  • Załączanie dokumentów
 • Panel szkodowy
  • Informacje ogólne
  • Rozmiar szkody
  • Informacje dodatkowe
  • Odwołania
  • Likwidacja
  • Monity/Zadania
 • Sekretariat
 • Zarządzanie systemem
 • Komunikaty
 • Wykaz dokumentów – ubezpieczenia transportowe
 • Wykaz dokumentów – ubezpieczenie mienia / EEI / MB
 • Wykaz dokumentów – ubezpieczenie OC.

 

System obsługi firmy brokerskiej BrokerONE spełnia wymogi ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

BrokerONE zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by przetwarzanie danych osobowych odpowiadało wymogom art. 32 RODO:

 • pseudonimizacja i anonimizacja,
 • zdolność ciągłego zapewnienia poufności, integralnosci, dostępności i odporności,
 • zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
 • regularne testowanie, mierzenie, i ocenianie środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

Zgodnie z art. 28 ust. 3e) BrokerONE zapewnia również odpowiednie środki techniczne, aby umożliwić osobie, której dane dotyczą, monitorowanie przetwarzania danych. Tym samym wywiązuje się z obowiązku rejestrowania i odpowiadania na żądania tej osoby w zakresie wykonywania praw, określonych w rozdziale III RODO:

 • prawo do przetwarzania na podstawie zgody,
 • prawo do żądania dostępu do danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do bycia zapomnianym,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do sprzeciwu,
 • prawo do ograniczonego zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

dashboard

search

clientinfo