Stoisko IF ONE na targach CEBIT Australia

Nasza firma wzięła udział w targach CEBIT Australia, które odbyły się w Sydney w dniach 29-31 października 2019 r.

Podczas targów zaprezentowaliśmy naszą ofertę oprogramowania przeznaczonego dla firm i instytucji z sektora finansowego. Największym zainteresowaniem odwiedzających cieszył się system CreditOne przeznaczony do zarządzania pożyczkami.

CreditOne to system informatyczny wspierający kompleksowo proces udzielania i przetwarzania mikropożyczek. Dzięki integracji z systemami bilingowymi firm energetycznych CreditOne pozwala na konstruowanie dynamicznych modeli scoringowych zmniejszających ryzyko kredytowania oraz na automatyzację nadzoru nad miękką i twardą windykacją należności  System obejmuje swoim zakresem cały okres życia pożyczki – od momentu złożenia wniosku pożyczkowego do całkowitej spłaty pożyczki. Pozwala na modelowanie procesu obsługi dowolnego typu pożyczek, które mogą trafiać do systemu z wielu źródeł – ze strony internetowej, serwisów społecznościowych, od pośredników i agentów czy z sieci własnych oddziałów.

Wśród odwiedzających nasze stoisko były zarówno firmy zamierzające rozpocząć działalność pożyczkową na terenie Australii jak i fintechy prowadzące obsługę płatności natychmiastowych. Odwiedzali nas także przedstawiciele dużych banków zaintersowani naszymi rozwiązaniami w zakresie windykacji i nadzoru nad spłatami. Instytucje finansowe były także zaintersowane narzędziami Galitt pozwalającymi na kompleksowe testowanie infrastruktury kartowej: bankomatów, terminali płatniczych oraz systemów transakcyjnych rejestrujących transakcje kartowe.

Udział w targach CEBIT Australia odbył się ramach projektu „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Więcej na temat projektu i samych targów można znaleźć na stronach Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego pod adresem: https://markaw.pl/pl_PL/cebit-australia-2019

Nasze stoisko na targach CEBIT Australia
Dzielnica biznesowa w Sydney