Produkty

CreditOne to system informatyczny wspierający kompleksowo proces udzielania i przetwarzania mikropożyczek. CreditOne pozwala na konstruowanie dynamicznych modeli scoringowych zmniejszających ryzyko kredytowania oraz na automatyzację nadzoru nad miękką i twardą windykacją należności System obejmuje swoim zakresem cały okres życia pożyczki – od momentu złożenia wniosku pożyczkowego do całkowitej spłaty pożyczki. Pozwala na modelowanie procesu obsługi dowolnego typu pożyczek, które mogą trafiać do systemu z wielu źródeł – ze strony internetowej, serwisów społecznościowych, od pośredników i agentów czy z sieci własnych oddziałów. W zależności od przyjętego modelu przetwarzania wniosek pożyczkowy trafiający do systemu może być oceniany na podstawie wbudowanych systemów scoringowych i ratingowych. Dodatkowo ocena wniosku może być wspierana dzięki raportowi o pożyczkobiorcy pobranemu z rejestrów kredytowych, jeśli takie funkcjonują na danym rynku. CreditOne pozwala na realizację wypłat i spłat pożyczki przez dowolny kanał płatności – przelew bankowy, systemy mikropłatności funkcjonujące na lokalnym rynku, płatność gotówkową. System nadzoruje terminowość spłat i w razie konieczności uruchamia automatycznie wcześniej zdefiniowane procedury windykacyjne. CreditOne standaryzuje integrację z systemami księgowymi oraz zapewnia pełną sprawozdawczość i raportowane na potrzeby instytucji, które finansują udzielanie pożyczek.

System do obsługi biura brokerskiego

BrokerONE to system informatyczny nowej generacji do obsługi biura brokerskiego. Oprogramowanie BrokerONE obejmuje swoją funkcjonalnością cały obszar działania firmy brokerskiej:

 • Rejestry i kartoteki
  • Zestawienie ryzyk KNF i odpowiedników ryzyk potocznych
  • Rejestr zakładów ubezpieczeń
  • Rejestr Ogólnych Warunków Ubezpieczeń z podziałem na Ubezpieczycieli
  • Szablony dokumentów brokerskich
  • Akta prawne
  • Prezentacje
 • Dzienniki brokerskie
  • Informacja do klienta z prośbą o dane
  • Otrzymanie kompletu danych
  • Wystąpienie o szkodowość do Ubezpieczyciela
  • Otrzymanie szkodowości
  • Okres pracy nad slipem brokerskim
  • Wysłanie slipu do ZU
  • Daty otrzymania ofert ostatecznych od ZU
  • Raport brokerski
  • Decyzja Klienta
  • Wystąpienie do ZU o polisę

Więcej

Narzędzia do testowania infrastruktury kartowej

IF ONE świadczy usługi eksperckie w zakresie obsługi płatności kartowych. Usługi nasze skierowane są do wszystkich podmiotów uczestniczących w obsłudze procesu płatności, w szczególności do emitentów, banków, agentów rozliczeniowych acquirerów), dostawców infrastruktury terminalowej.

IF ONE oferuje następujące pakiety oprogramowania testującego firmy Galitt:

 • KaNest®: symulacja i testowanie komunikacji on-line,
 • KaNest®-FILE: symulacja i testowanie komunikacji plikowej,
 • KaNest®-ICC: testowanie terminali,
 • VisualCard®: testowanie kart płatniczych.

Więcej